Konštrukcia a materiál
Zaisťovacia spona je konštruovaná tak, aby zniesla maximálne dotiahnutie vratovým šróbom a zároveň zostala tvarovo stála, to je dosiahnuté pozdĺžnym a priečnym prelisom spony. Sila použitého materiálu je 2,5 mm.

zaistovacia sponaZloženie spony
Spona sa skladá z dvoch identických polospon, vratového šróbu a matice.

Povrchová úprava
Spona je povrchovo upravená žiarovým zinkovaním, ktoré výrazne predlžuje jej životnosť.

Rozmer uchycovacích častí
Rozmer uchycovacích častí spony nie je zhodný s rozmerom otvorov v nosnej pätke. Dotiahnutím spony tak dochádza k roztiahnutiu koncov plotových dielcov do betónového masívu nosnej pätky.


Výhody zaisťovacej spony mobilného oplotenia tempoline oproti systémom používajúcich háčiky:

Spojovanie po celom obvode rámu
Tvar spony ju umožňuje použiť po celom obvode rámu. Spona obopne oválny profil rámu i kruhový profil jeho zakončenia. Táto vlastnosť umožňuje spojovať rámy plotových dielcov upínaním spôn ako na vertikálne tak na horizontálne stĺpiky rámu. Toho možno využiť v prípade, keď vzdialenosť medzi plotovými dielcami je kratší ako 2,5 m. Plotové dielce je možné cez seba presadiť a spojiť upnutím spôn na horizontálne stĺpiky rámu. Mobilné oplotenie tempoline tak vyniká značnou variabilitou.

Ľahké použitie v nerovnom teréne - najmä oplotenie staveniska
Ďalšou výhodou je možnosť spojovania dvoch susediacich plotových dielcov v nerovnakej horizontálnej výške. To je umožnené tým, že sponu možno ľubovoľne posúvať po celej výške stĺpika plotového dielca, čo u systémov používajúcich háčiky nie je možné.

Pákový efekt
Tento efekt vzniká tak, že rozmer uchycovacích častí spony nie je zhodná s rozmerom otvorov v nosnej pätke. Dotiahnutím spony tak dochádza k roztiahnutiu koncov plotových dielcov do betónového masívu nosnej pätky. Bez povolenia spony nie je prakticky možné násilné vysunutie plotových dielcov z otvorov v nosnej pätke. Nepotrebujete teda žiadne zaisťovacie prídavné komponenty,bez ohľadu na to či sa jedná o prenájom alebo predaj plotu (zábrany).