Našim cieľom je poskytovať Vám zákaznícky servis na najvyššej úrovni. Spolu s vysokou mierou kvality našich výrobkov a služieb a s dôrazom na Vaše individuálne potreby Vám ponúkame základný predpoklad k serióznemu a dlhodobému, obojstranne výhodnému obchodnému partnerstvu.

Neváhajte a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás kedykoľvek obráťte. Vaše otázky radi zodpovieme alebo Vás osobne navštívime.

V rámci kompletného zákazníckeho servisu pre Vás zaisťujeme:

 • prvotnú komunikáciu s našou firmou
 • informácie o produkte a ponúkaných službách
 • informácie o cenách jednotlivých komponentov mobilného oplotenia systému tempoline
 • vypracovanie písomnej cenovej ponuky na prenájom oplotenia na určitú dobu do Vami požadovanej lokality
 • nami spracované cenové ponuky na prenájom oplotenia sú vždy kompletné tzn., že zahŕňajú tzv. fullservice (dopravu, montáž, demontáž a odvoz zariadenia po skončení akcie) a vzťahujú sa na konkrétnu akciu
 • outsourcing Vami vynaložené náklady sú transparentné, pretože všetky práce a náklady spojené s prenájmom oplotenia, t.j. inštaláciou, dopravou, skladovaním a údržbou systému obstarávame za Vás
 • všetky komponenty systému mobilného oplotenia tempoline po skončení prenájmu prechádzajú dôslednou kontrolou a v prípade poškodenia je na nich prevedená dokonalá údržba, tak aby nepoškodzovali image budúceho užívateľa pri oplotení stavby a nás samotných
 • na predaných plotových dielcoch, na ktorých došlo k mechanickému poškodeniu vplyvom stavebných prác robíme údržbu a repasé formou výmeny za úplatu
 • individuálny prístup ku každému zákazníkovi formou konzultačnej návštevy našich oblastných managerov priamo na mieste realizácie, alebo v sídle firmy užívateľa
 • zaistenie dostatočného min. skladového množstva bm určených k prenájmu i predaju oplotenia vo Vami požadovanom dodacom termíne
 • pri predaji mobilného oplotenia (zábran) systému tempoline ponúkame zdarma zaškolenie pracovníkov užívateľa na rýchlu a efektívnu montáž s využitím rôznych tipov
 • to všetko je podporené spoľahlivosťou, ústretovosťou a čestným jednaním s ponukou dlhodobej spolupráce

Prenájom mobilného oplotenia (zábran) a súvisiace poskytované služby

Našou špecializáciou je zaisťovanie bezpečného oplotenia priestorov stavieb, ako za účelom ochrany verejnosti pred nebezpečenstvom úrazu vplyvom stavebnej činnosti, tak ochrany zdravia osôb na stavbe pracujúcich a v neposlednej rade za účelom ochrany majetku a vybavenia stavebnej firmy alebo investora.

Ponúkame prenájmy krátkodobého aj dlhodobého charakteru spolu so zaistením plného servisu súvisiaceho s montážou a s chodom mobilného oplotenia (zábran).

Okrem našej špecializácie v stavebnom priemysle, pri oplotení stavieb kde máme už niekoľkoročné skúsenosti s uspokojovaním potrieb našich klientov, dokážeme spoľahlivo zaisťovať krátkodobé akcie, ako sú hudobné festivaly, kultúrne, spoločenské alebo športové akcie.

Doprava, montáž a demontáž

Podľa požiadaviek klienta zaisťujeme kompletný servis, ktorý s prenájmom dočasného oplotenia súvisí. Dopravu na miesto inštalácie a montáž mobilného oplotenia vrátane demontáže po skončení prenájmu. K tomuto účelu disponujeme skúseným týmom montážnych technikov, ktorí majú už mnoho praktických skúseností s aplikáciou systému oplotenia i v neštandardných podmienkach, čo zaručuje rýchlu a profesionálne prevedenú montáž a demontáž oplotenia.

Stanovenie cenovej ponuky na Vašu akciu
Zastávame individuálny prístup k jednotlivým akciám. Kontaktujte prosím náš zákaznícky servis. K stanoveniu cenovej ponuky na Vašu akciu, prosím uveďte približný počet bm, požadovanú dobu prenájmu a lokalitu umiestnenia. Cenovú ponuku pre Vás spracujeme obratom a zašleme e-mailom, či faxom.


Predaj mobilného oplotenia a súvisiacej poskytovanej služby

Prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti VRA s.r.o., prevádzkovateľa serveru mobilniploty.cz, ponúkame tiež predaj profi systému mobilného oplotenia tempoline®, v prípadoch kedy prenájom nie je uspokojivým riešením vzniknutej situácie. Pre zákazníka zdarma zaisťujeme zaškolenie pracovníkov užívateľa na rýchlu a efektívnu montáž s využitím rôznych typov a trikov.