Technické informácie

plotovy dielec

Iba rámy plotových dielcov systému tempoline majú v priereze oválny profil.

nosna patka

Iba nosné pätky systému tempoline sú vyrobené ako betónový monolit obsahujúci armatúru a otvory umiestnené v pozdĺžnej osi pätky.

zaistovacia spona

Zaisťovacia spona je konštruovaná tak, aby odolávala vysokému namáhaniu a zároveň bola schopná obopnúť rám plotového dielca v akomkoľvek mieste po jeho obvode.