Prečo prenajímať mobilné oplotenie

Všeobecne platí, že na rozvinutom trhu služieb firma môže (a mala by!) venovať svoju energiu, kapitál a ľudské zdroje predovšetkým svojej hlavnej činnosti, ktorá jej prináša profit. Ostatné činnosti, ktoré s hlavnou činnosťou súvisia je možné delegovať za predpokladu, že služba je kvalitná, ľahko dostupná a vypláca sa. Z toho vyplýva, že zase niekto iný investuje svoj vlastný kapitál, ktorý je využívaný medzi viacerých príjemcov služby a tým pádom ďaleko efektívnejší. Principiálne je teda služba postavená na rozhodnutí a úvahe zákazníka, ktorý si dokáže odpovedať na otázku či je lepšie investovať svoje peniaze a takto sa nutne následne starať sám o svoj majetok, alebo si tieto zdroje ponechá vo firme a využije služieb cudzieho kapitálu, ktorý zároveň využíva zdroje efektívnejšie rozložením medzi viac príjemcov služby a zároveň Vám ušetrí nutné starosti o svoj vlastný majetok, ktorý vlastniť nepotrebujete. V oblasti outsourcingu/ prenájmu mobilných oplotení sa môžete spoľahnúť na externú firmu iba za predpokladu, že táto má k dispozícii dostatočné množstvo bm a je pre Vás schopná zaistiť riadne a včas kvalitný servis vrátane dopravy a montáže. Kvalitný servis vrátane dopravy a montáže Vám môže zaistiť iba firma, ktorá sa špecializuje na outsourcing mobilných oplotení, teda prenájom a je na tieto činnosti vybavená (skladové priestory, ľudský potenciál, auto park atď.). Pozor teda na rozdiel medzi prenájmom a požičovňou! Požičovne mobilných plotov, sú iba okrajovým doplnkom k ostatnému ponúkanému sortimentu bez špecializácie na servis. Aké sú teda konkrétne dôvody pre využitie externej firmy v oblasti outsourcingu mobilných oplotení?

1. CASH FLOW

Z pohľadu nákladov : V prípade prenájmu mobilného oplotenia platíte mesačný nájom a nie je potrebná niekoľkonásobne vyššia investícia do obstarania mobilného oplotenia do majetku firmy. V prípade prenájmu ide celá suma okamžite do nákladov firmy, v prípade nákupu odpisujete majetok podľa daňového sadzobníka ..... niekoľko rokov.

 

Z príkladu jasne vyplýva, že pri prenájme zariadenia firma nielen, že zaplatí menej na daniach ale zároveň má stále k dispozícii svoj vlastný kapitál použiteľných peňazí k ďalšiemu investovaniu a nielen to, vďaka lepšiemu Cash flow, dokáže platiť svoje záväzky načas a je hodnotnejšia pre svojich dodávateľov a finančné inštitúcie (banky).

2. EFEKTIVITA, TRANSPARENTNOSŤ A ZDIEĽANIE NÁKLADOV

Čo musíte urobiť pre prenájom?

 • Zvolať/ napísať koľko bm potrebujete, na ako dlho a kam
 • Vynaložiť náklady za službu

Čo musíte urobiť pre nákup?

 • Investovať a odpisovať
 • Zaistiť zodpovednú osobu, ktorá bude zariadenie spravovať
 • Priebežne kontrolovať stav zariadenia
 • Robiť selekciu a nutné opravy
 • Dokupovať poškodené komponenty
 • Zaistiť skladové priestory
 • Zaistiť dopravu
 • Zaistiť pracovníkov na montáž
 • Kontrolovať či sa doviezlo všetko potrebné, pokiaľ nie idete znova
 • Kontrolovať zodpovednú osobu, strácať čas a neustále riešiť niečo čo Vám fakticky vôbec nič neprináša… a všetko to čo nie je vidieť vo finále Vaša firma zaplatí!

Efektivita: Svoj čas a čas Vašich pracovníkov môžete využiť efektívnejšie na to čo je naozaj dôležité rovnako tak ako vynaložené finančné prostriedky. Efektivita a záujem špecializovanej firmy budú vždy vyšší. Transparentnosť: Dostávate jasný prehľad o skutočne vynaložených nákladoch napr. 200bm, na dobu 1rok, lokalita Žilina = 2400 EUR. V opačnom prípade v skutočnosti platíte viac ako si uvedomujete za to čo nevidíte ( prevádzková slepota ). Zdieľanie nákladov: Pokiaľ zariadenie nakúpite, sami nesiete všetky náklady spojené s nákupom, údržbou, skladovaním, opravami atď. Pokiaľ prenajímate, tieto náklady sa rozdelia na viac užívateľov služby.

3. PRIMERANÝ DOSTATOK BM

Ak nakúpite napr. 20bm, zistíte po 2mes., že je to málo, pretože ste po čase získali stavbu, kde potrebujete umiestniť 200 bm. Kúpite teda ďalších 180bm a po skončení stavby zistíte, že by Vám na ďalšieho pol roka úplne stačilo 80bm. Skrátka u tohto typu zariadenia ako je mobilné oplotenie máte neustále buď málo, alebo moc a pokiaľ nebudete zariadeniu venovať potrebnú starostlivosť, vo finále Vám z neho za pár rokov zostane len kopa šrotu. pre Vás k dispozícii 23 kilometrov mobilného oplotenia Tempoline v pohotovostnom stave, či je to málo, alebo veľa, nevieme, avšak pre Vás budeme mať vždy práve toľko koľko v danej chvíli skutočne potrebujete!