Tempoline je viacúčelové mobilné oplotenie slúžiace k dočasnému, ale pritom veľmi stabilnému ohraničeniu plôch, alebo k ich oddeleniu. Používa sa na zabránenie vstupu neoprávnených osôb do takto vyznačených plôch a zároveň slúži k ochrane verejnosti pri prácach spojených so stavebnou činnosťou. Pomocou systému mobilného oplotenia tempoline možno tiež vytvárať verejnosti prístupné koridory a takto redukovať pohyb jednotlivých osôb.

Prenájom a predaj mobilného oplotenia - zábran

Mobilné oplotenie tempoline je možné zakúpiť, alebo prenajať na určitú dobu. V rámci prenájmu oplotenia vždy zaisťujeme kompletný servis na celom území SR. Kompletný servis zahrňuje dopravu, montáž, demontáž a odvoz zariadenia po skončení akcie. Zákazník len zadá kedy, kam a na akú dlhú dobu tempoline využije, o všetko ostatné sa postaráme my v rámci firemného outsourcingu.

Vždy zastávame individuálny prístup k zákazníkovi a k jeho jednotlivým akciám. Máme záujem na vytvorení dlhodobého partnerského vzťahu s našimi zákazníkmi. Vzájomné pochopenie, rýchlosť a kvalita našich dodávok spolu s individuálnym prístupom konkrétnych ľudí sú hodnoty, ktoré nám pomáhajú tieto vzťahy vytvárať.

Ceny a cenové ponuky
Predajné ceny jednotlivých komponentov mobilného oplotenia tempoline nájdete na serveri www.mobilnoplotenie.sk. Pre spracovanie cenovej ponuky na prenájom oplotenia (zábran) na konkrétnu akciu, prosím kontaktujte náš zákaznícky servis a zadajte prosím:

  1. približný počet bm
  2. predpokladanú dobu nájomnej lehoty
  3. lokalitu umiestnenia

Písomné cenové ponuky zasielame obratom na Vami uvedený e-mail, či fax.

Aplikácia priemyselných práv

Vývoj, patent a registrovaná ochranná známka

Vývoj tempoline prebiehal na základe medzinárodných skúseností v obore a jeho výroba sa uskutočňuje v ČR. Úspešným dovŕšením tohto vývoja bolo udelenie patentu Úradom priemyslového vlastníctva a zaregistrovanie ochrannej známky tempoline. Jedná sa o výrobok, ktorý vyniká vysokou úžitkovou hodnotou, dlhou dobou životnosti a pritom priaznivou cenou.

Hlavné prednosti

Tempoline bol vyvíjaný s ohľadom na maximálne zníženie prevádzkových nákladov a tým dosiahnutie maximálnej efektivity a produktivity pri jeho použití v podniku užívateľa a to nie len pri oplotení stavby. Vysoká úžitková hodnota tempoline spočíva najmä v jeho jednoduchosti, vďaka svojej hmotnosti ľahkej manipulácii, rýchlej montáži a nízkej, prakticky zanedbateľnej potrebe miesta pri jeho preprave a skladovaní.

Jeho používaním dochádza najmä k výraznému zníženiu prevádzkových nákladov firmy užívateľa. Príjemný design zariadenia a teda aj oplotenia stavby zlepšuje image firmy užívateľa vo vzťahu k zákazníkom a verejnosti.