TEMPOLINE
Prenájom a outsourcing mobilného oplotenia a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Zákaznícky servis
a outsourcing

Služby zákazníckeho servisu mobilného oplotenia tempoline

Tempoline sa svojou činnosťou zameriava na prenájom a outsourcing dočasného mobilného oplotenia, využívaného najmä k oploteniu stavby, ale aj všade tam, kde vzniká potreba na určitú dobu oddeliť vyznačené plochy od verejnosti.

Našim cieľom je poskytovať Vám zákaznícky servis na najvyššej úrovni. Spolu s vysokou mierou kvality našich výrobkov a služieb a s dôrazom na Vaše individuálne potreby Vám ponúkame základný predpoklad k serióznemu a dlhodobému, obojstranne výhodnému obchodnému partnerstvu.

Neváhajte a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás kedykoľvek obráťte. Vaše otázky radi zodpovieme, alebo Vás osobne navštívime.

Hotline:
E-mail: info@tempoline.sk
Zákaznícky servis: +421 915 431 461

V rámci kompletného zákazníckeho servisu pre Vás zaisťujeme:

 • Prvotnú komunikáciu s našou firmou.
 • Informácie o produkte a ponúkaných službách.
 • Informácie o cenách jednotlivých komponentov mobilného oplotenia systému tempoline.
 • Vypracovanie písomnej cenovej ponuky na prenájom oplotenia na určitú dobu do Vami požadovanej lokality.
 • Nami spracované cenové ponuky na prenájom oplotenia sú vždy kompletné tzn., že zahŕňajú tzv. fullservice (dopravu, montáž, demontáž a odvoz zariadenia po skončení akcie) a vzťahujú sa na konkrétnu akciu.
 • Outsourcing Vami vynaložené náklady sú transparentné, pretože všetky práce a náklady spojené s prenájmom oplotenia, t.j. inštaláciou, dopravou, skladovaním a údržbou systému obstarávame za Vás.
 • Všetky komponenty systému mobilného oplotenia tempoline po skončení prenájmu prechádzajú dôslednou kontrolou a v prípade poškodenia je na nich prevedená dokonalá údržba, tak aby nepoškodzovali image budúceho užívateľa pri oplotení stavby a nás samotných.
 • Na predaných plotových dielcoch, na ktorých došlo k mechanickému poškodeniu vplyvom stavebných prác robíme údržbu a repasé formou výmeny za úplatu.
 • Individuálny prístup ku každému zákazníkovi formou konzultačnej návštevy našich oblastných managerov priamo na mieste realizácie, alebo v sídle firmy užívateľa.
 • Zaistenie dostatočného min. skladového množstva bm určených k prenájmu i predaju oplotenia vo Vami požadovanom dodacom termíne.
 • Pri predaji mobilného oplotenia (zábran) systému tempoline ponúkame zdarma zaškolenie pracovníkov užívateľa na rýchlu a efektívnu montáž s využitím rôznych tipov.
 • To všetko je podporené spoľahlivosťou, ústretovosťou a čestným jednaním s ponukou dlhodobej spolupráce.

Hotline:
E-mail: info@tempoline.sk
Zákaznícky servis: +421 915 431 461

Prenájom mobilného oplotenia (zábran) a súvisiace poskytované služby

Našou špecializáciou je zaisťovanie bezpečného oplotenia priestorov stavieb, ako za účelom ochrany verejnosti pred nebezpečenstvom úrazu vplyvom stavebnej činnosti, tak ochrany zdravia osôb na stavbe pracujúcich a v neposlednej rade za účelom ochrany majetku a vybavenia stavebnej firmy alebo investora.

Ponúkame prenájmy krátkodobého aj dlhodobého charakteru spolu so zaistením plného servisu súvisiaceho s montážou a s chodom mobilného oplotenia (zábran).

Okrem našej špecializácie v stavebnom priemysle, pri oplotení stavieb kde máme už niekoľkoročné skúsenosti s uspokojovaním potrieb našich klientov, dokážeme spoľahlivo zaisťovať krátkodobé akcie, ako sú hudobné festivaly, kultúrne, spoločenské alebo športové akcie.

Doprava, montáž a demontáž

Podľa požiadaviek klienta zaisťujeme kompletný servis, ktorý s prenájmom dočasného oplotenia súvisí. Dopravu na miesto inštalácie a montáž mobilného oplotenia vrátane demontáže po skončení prenájmu. K tomuto účelu disponujeme skúseným týmom montážnych technikov, ktorí majú už mnoho praktických skúseností s aplikáciou systému oplotenia i v neštandardných podmienkach, čo zaručuje rýchlu a profesionálne prevedenú montáž a demontáž oplotenia.

Stanovenie cenovej ponuky na Vašu akciu

Zastávame individuálny prístup k jednotlivým akciám. Kontaktujte prosím náš zákaznícky servis. K stanoveniu cenovej ponuky na Vašu akciu, prosím uveďte približný počet bm, požadovanú dobu prenájmu a lokalitu umiestnenia. Cenovú ponuku pre Vás spracujeme obratom a zašleme e-mailom, či faxom.

Predaj mobilného oplotenia a súvisiacej poskytovanej služby

Prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti VRA s.r.o., prevádzkovateľa serveru mobilniploty.cz, ponúkame tiež predaj profi systému mobilného oplotenia tempoline®, v prípadoch kedy prenájom nie je uspokojivým riešením vzniknutej situácie. Pre zákazníka zdarma zaisťujeme zaškolenie pracovníkov užívateľa na rychlú a efektívnu montáž s využitím rôznych typov a trikov.

Doprava oplotenia tempoline. Doprava oplotenia tempoline.

Ponúkame Vám kompletný servis v rámci celej SR, zaisťujeme montáž, demontáž a dopravu oplotenia podľa požiadaviek klienta.

Montáž oplotenia tempoline. Montáž oplotenia tempoline.

Vďaka výborným technickým parametrom systému tempoline a skúsenému týmu montážnych technikov pohodlne oplotíme akýkoľvek pozemok, či stavbu.

Použitie tempoline na kultúrnych akciách. Použitie tempoline na kultúrnych akciách.

Tempoline nachádza často praktické uplatnenie i mimo svoju hlavnú špecializáciu, napríklad pri zaisťovaní technického zázemia kultúrnych, společenských športových akcií alebo oplotení koncertov...


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilného, viacúčelového oplotenia © TEMPOLINE 2007